SAB

MAIN BV heeft een overeenkomst met de Stichting Afvalstoffen & vaardocumenten Binnenvaart (SAB). In deze overeenkomst is geregeld dat de binnenvaartschepen zich op een verantwoorde wijze van hun scheepsafvalstoffen kunnen ontdoen.

Op jaarbasis geven ruim 5.000 binnenvaartschepen hun afvalstoffen af aan MAIN.