Nieuws

Dutch
English

MAIN B.V. nu ook in Rotterdam

09.03.2012 16:24

Onlangs heeft MAIN B.V. haar diensten verder uitgebreid naar het Rotterdamse havengebied. Ook daar worden nu scheepsgebonden afvalstoffen van de zeevaart ingezameld. Reden voor deze uitbreiding was onder andere de groeiende vraag vanuit klanten. Klanten in de noordelijke havens van Nederland en in het IJmond-gebied gaven aan graag te willen dat MAIN ook in Rotterdam haar diensten zou aanbieden.


De haven van Rotterdam wordt op jaarbasis meer dan 30.000 keer bezocht door zeeschepen. Een groot deel van deze schepen geeft afvalstoffen af in dit havengebied. Met de inzet van (op termijn) vier eigen inzamelmogelijkheden wordt de dienstverlening in Rotterdam aanzienlijk uitgebreid. De ambitie is om in deze haven binnen een jaar een marktaandeel van 20% te verwerven. Naast Rotterdam is MAIN ook actief in Eemshaven, Delfzijl, Den Helder, Harlingen, Amsterdam, IJmuiden, Zaandam, Beverwijk, Dordrecht, Moerdijk en Scheveningen.

Geen nieuws in deze lijst: