MAIN BV

MAIN BV is een dienstverlenend 24/7 bedrijf dat afvalstoffen inzamelt en verwerkt. Oorspronkelijk is de naam MAIN ontstaan vanuit de maritieme sector, Maritieme Afvalstoffen Inzameling Nederland.

Door investeringen, groei en uitbreiding in de dienstverlening en het inzamelen van o.a. afgewerkte olie is MAIN niet alleen de maritieme inzamelaar maar ook de inzamelaar voor alle oliehoudende afvalstoffen afkomstig van automotive en industrie.

  • MAIN BV heeft diverse samenwerkingsverbanden met subcontractors , waarbij de contractanten zelf de inzameling uitvoeren en MAIN BV het transport voor contractanten verzorgt. Deze afgifte van de afvalstoffen word door de acceptant van MAIN gecontroleerd en uiteindelijk verwerkt op de terminal in Amsterdam.
  • MAIN BV is ISO 9001, ISO 14001 en VCA** gecertificeerd en streeft tijdens het uitvoeren van haar activiteiten naar een nauwkeurige opvolging van de Wet Milieubeheer, het Landelijk Afvalbeheer Plan en de voorschriften in de aan MAIN verleende vergunningen.

Duurzaam ondernemen

MAIN richt zich op scheiding en waar mogelijk op hergebruik van de ingezamelde afvalstoffen uit alle sectoren. Door de juiste inzameling en verwerking worden uiteindelijk de afvalstromen weer ingezet als basis voor hergebruik.