DEPOTS

De verwerkingsterminal van MAIN BV. is gevestigd aan de Petroleumhavenweg in Amsterdam onder Haven nr. 1495 . De terminal in Amsterdam heeft opslagtanks voor olie / watermengsels, afgewerkte olie en brandstof – resten met een totale capaciteit van 30.000 m3.

De terminal beschikt over een zee-steiger waar zeeschepen met een lengte tot 185 meter en een diepgang van 9 meter kunnen afmeren. De steiger biedt de mogelijkheid aan zeeschepen voor de directe afgifte van afvalstoffen, boord/boord overslag, reparatie en schoonmaakwerkzaamheden.

Daarnaast zijn er ook drie steigers beschikbaar voor de binnenvaart voor afgifte van afvalstoffen en het wassen van ladingtanks.

Medio 2015 heeft MAIN haar opslagcapaciteit uitgebreid met de aankoop van een terminal aan de Jan van Riebeeckhavenweg. Hoofdzakelijk wordt deze locatie gebruikt voor de opslag van afvalstoffen die per tankwagen worden aangeleverd.