Duurzaamheid en duurzaam ondernemen

Dutch
English
  • MAIN houdt zich aan de wettelijke voorschriften en regelgeving zoals is vastgelegd in de vergunningen en daaraan verbonden procedures.
  • Waar mogelijk worden de ingezamelde afvalstoffen gescheiden, en voor hergebruik ingezet.
  • MAIN maakt alleen gebruik van erkende verwerkers voor de verwerking van het afval.
  • Regelmatig worden verwerkers door MAIN gecontroleerd (externe audits).
  • Middels interne audits doet MAIN aan zelfcontrole en indien noodzakelijk volgt aanpassing.
  • Inzamelschepen, tankwagens, depots, etc. worden ge├»nspecteerd en gecertificeerd conform de door de overheid gestelde keuringseisen.
  • MAIN wordt periodiek door het bevoegd gezag gecontroleerd op de uitvoering en naleving van de verschillende vergunningen.