Afgewerkte olie

Dutch
English

 

In 2010 is MAIN gestart met inzameling van afgewerkte olie uit garagebedrijven. Sindsdien hebben we reeds vele klanten verwelkomd en dit aantal blijft groeien. Voor garagehouders is het prettig dat ze als klant bij MAIN slechts met één partij contact hoeven te houden: onze eigen tankwagens rijden langs de garages om de olieopslag leeg te zuigen en ook de planning gebeurt in eigen beheer. U bent niet afhankelijk van derden en dat biedt voordelen.

De kwaliteit van deze afgewerkte olie is relatief hoog en daarom is de olie een goede basis voor recycling. Voor de inzameling bij garages rijden er drie vrachtwagens door Nederland. Na de inzameling wordt de olie naar de inzamel- en verwerkingslocatie in Amsterdam vervoerd. Daar worden olie en watermengsels van elkaar gescheiden. Vervolgens wordt het vervuilde water gereinigd en de overgebleven slib wordt verbrand. De resterende olie wordt gerecycled tot een nieuwe basisolie. Deze basisolie dient als grondstof voor de productie van smeerolie. Op die manier werken we aan een duurzaam product. Bent u garagehouder en wilt u  meer weten over de inzameling van afgewerkte olie door MAIN? Als klant kunt u rekenen op flexibele service en ruime logistieke mogelijkheden.


Meld uw afgewerkte olie aan