Afgewerkte olie

Dutch
English

In 2010 is MAIN gestart met inzameling van afgewerkte olie uit garagebedrijven. Sindsdien hebben we reeds vele klanten verwelkomd en dit aantal blijft groeien. Voor garagehouders is het prettig dat ze als klant bij MAIN slechts met één partij contact hoeven te houden: onze eigen tankwagens rijden langs de garages om de olieopslag leeg te zuigen en ook de planning gebeurt in eigen beheer. Ook kunt U bij ons terecht voor de inzameling van Klein Gevaarlijk Afval zoals koelvloeistof, remvloeistof, brandstofrestanten, etc.

De kwaliteit van deze afgewerkte olie is relatief hoog en daarom is de olie een goede basis voor recycling. Voor de inzameling bij garages rijden er meerdere vrachtwagens door Nederland. Na de inzameling wordt de olie naar onze verwerkingslocatie in Amsterdam vervoerd. Daar worden olie en watermengsels van elkaar gescheiden. Vervolgens wordt het vervuilde water gereinigd en de overgebleven slib wordt verbrand. De resterende olie wordt gerecycled tot een nieuwe basisolie. Deze basisolie dient als grondstof voor de productie van smeerolie. Op die manier werken we aan een duurzaam product.

De prijs voor de afgewerkte olie is gerelateerd aan de ruwe olie prijs. Daarom wordt een eventuele vergoeding voor afgewerkte olie op maandbasis bepaald. Naast voorrijkosten vragen wij tevens een bijdrage in de verwerkingskosten. Indien u hierover nog vragen heeft, dan kunt u ons bereiken via telefoon 020 6130 225 of via de mail info@main-bv.nl


Meld uw afgewerkte olie aan