Verwerking

Dutch
English

De inzamel- en verwerkingslocatie in Amsterdam ligt centraal gelegen in het havengebied.
MAIN beschikt hier over ontvangst- en opslag tanks voor olie/water mengsels en brandstof–restanten met een totale capaciteit van 30.000 m3. In Amsterdam beschikt MAIN over een eigen verwerkingsplant voor het scheiden en bewerken van olie/watermengsels.
Olie en watermengsels worden gescheiden. Het vervuilde water wordt verder behandeld in een zogenaamde DAF ( dissolved air flotation) installatie. De oliefractie wordt bewerkt met als doel een zo hoog mogelijk milieurendament.De slibfractie wordt verbrand.