Overige Activiteiten

Dutch
English

Leveren van drinkwater en walspanning. In de haven van Den Helder verzorgt MAIN de levering van drinkwater en walspanning. Alle kades zijn voorzien van waterafgifte punten. De leveringscapaciteit ligt tussen de 40 m3 en 55 m3 per uur. Walspanning wordt voornamelijk geleverd aan kotters en aan offshore standbyboten.

  • Vuilvisproject
    Een aantal geselecteerde Noordzee kotters brengt wekelijks opgevist vuil in big bags aan land. In opdracht van Directie Noordzee van Verkeer en Waterstaat zamelt MAIN dit afval in en voert het af naar een eindverwerker. Sinds de start van dit project in 2000 zijn er meer dan 2.500 big bags zwerfafval met een totaal gewicht van 600.000 kg uit zee opgevist en afgevoerd.

  • Calamiteiten bestrijding
    MAIN beschikt over een ruime ervaring op het gebied van calamiteiten bestijding. Op meerdere locaties heeft het bedrijf een ruim assortiment olie bestrijdingsmiddelen direct tot haar beschikking. Op verzoek van RWS worden onze milieuschepen regelmatig ingezet bij oefeningen.

  • Kadegebonden diensten
    De terminal in Amsterdam beschikt over een zeesteiger waar zeeschepen met een lengte tot 220 mtr en een diepgang van 11 mtr kunnen afmeren. De steiger biedt de mogelijkheid aan zeeschepen voor de directe afgifte van afvalstoffen, boord boord overslag, reparatie, schoonmaakwerkzaamheden en het wassen van tanken.