Welkom bij MAIN BV

Wij zijn een dienstverlenend 24/7 bedrijf dat afvalstoffen inzamelt en verwerkt. Onderstaand een overzicht van onze inzamellocaties.

Planning Amsterdam  | Telefoon:  020 – 61 30 225 | Email: info@main-bv.nl